Opłata za przedszkole

Leśne

Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach

ul. Wróblewskiego 3

Odpłatności:

        należność za pobyt dziecka w przedszkolu od  01.09.2016r.   wynosi:

    Koszty utrzymania: opłaty za zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze wykraczające poza bezpłatną formę realizacji wychowania przedszkolnego ustaloną w uchwale, za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego świadczenia:

  • 6.00 – 7.00  –  1 zł
  • 7.00 – 8.00  –  1 zł
  • 8.00 –   9.00  –  1 zł
  • 14.00 – 15.00 –  1 zł
  • 15.00 – 16.00 – 1 zł
  • 16.00 – 17.00 – 1 zł

za I dziecko,

         W przypadku przedłużonego pobytu dziecka w przedszkolu poza wymiar określony w umowie, usługobiorca dokonuje opłat za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego świadczenia zgodnie z opłatami wskazanymi w §2 ust. 2 pkt 1 ; podwyższona należność zostanie doliczona do opłat za korzystanie z usług przedszkola w następnym miesiącu.

    za każde następne dziecko – 50 % w/w opłaty.

 

    Stawka żywieniowa  – 5 zł dziennie ( 1,50 zł śniadanie,  

                                                                              2,50 zł   obiad, 

                                                                              1,- zł     podwieczorek).

Należność wpłacać na konto:

„Leśne” Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach,

Wróblewskiego 3

BANK  PEKAO  S.A  w POLICACH

19 1240 3927 1111 0010 6048 6867

      wpłaty należy dokonywać do 15-go każdego miesiąca,

prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.

error: Kopiowanie zabronione.