Kategoria "Dokumenty"

6Lis2016

26.08.2015

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

  1. „Leśne” Przedszkole Publiczne nr 6 zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym, działającym jako jednostka budżetowa prowadzona przez Gminę
  2. Jest placówką wielodziałową.
  3. Siedziba przedszkola mieści się w Policach, ul. Wróblewskiego 3
  4. Ustalona nazwa używana w pełnym brzmieniu :

„Leśne” Przedszkole Publiczne nr 6

W Policach

telefon: 91 455 45 92

 (stosowana nazwa skrócona brzmi : PP-6 )

[…]

error: Kopiowanie zabronione.